Крымский малакологический сайт Сергея Леонова
Реклама: •
Об авторе Наземные моллюски Фоторепортажи Сергей Крамаренко
Прогноз погоды Каталог ссылок
Гостевая книга
Пресноводные моллюски Статьи
Григорий Прокопов
Фотогалерея Крыма
На главную

АНОТАЦІЯ

Леонов С. В. Поширення, структура популяцій і біологія розмноження кримських молюсків роду Helix (Gastropoda, Pulmonata). - Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за фахом 03.00.08 - зоологія. - Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ, 2005.

У дисертації приведені результати комплексного вивчення морфології, анатомії, структури популяцій, екології, фенотипової мінливості і біології розмноження молюсків роду Helix в кримській частині їх ареалів. Показано, що поширення видів в Криму лімітується кліматичними чинниками і наявністю відповідних біотопів.

Уточнені видові діагнози. Виявлені особливості будови статевої системи, які виключають можливість міжвидової гібридизації між H. albescens і H. lucorum , що передбачалася раніше. Показано, що мінливість розмірів і пропорцій черепашки, фенетична структура популяцій видів H. albescens і H. lucorum обумовлені географічними, кліматичними і біотопічними чинниками.

Проаналізовані сезонні явища в житті H. albescens , виявлені особливості і оптимальні умови розмноження, визначений характер зростання молоді цього виду. Встановлено, що просторова структура природних популяцій H. albescens має агрегований характер. Сезонна динаміка розмірно-вікової структури популяцій H. albescens в найбільшій мірі визначається кліматичними і біотопічними умовами.

На підставі одержаних даних про поширення, чисельність і біологію розмноження H. albescens і H. lucorum taurica розроблені рекомендації по їх раціональному використанню і охороні в Криму.

Ключові слова: молюски, Helix , морфологія, мінливість, структура популяцій, розмноження, Крим.

Крымский малакологический сайт Сергея Леонова (С) 2007 - 2012